Penzion u Balcarky - ubytování Moravský kras, ubytování Blansko, Ostrov u Macochy

+420 606 314 824 info@penzionubalcarky.cz

Památky a muzea

Zámek Rájec nad Svitavou (vzdálenost 10 km)
Pozdně barokní architektura francouzského typu se zahradami a rozsáhlým anglickým parkem. Noblesně vyzdobené a zařízené rodové sídlo se pyšní ucelenou sbírkou barokního malířství a grafik stejně jako rozsáhlou empírovou knihovnou. Zámecké zahradnictví se proslavilo jednou z druhově nejpočetnějších sbírek kamélií v Evropě.
Více na: www.zamekrajec.cz
Foto
Zámek Boskovice (vzdálenost 20 km)
Zámek Boskovice patří k jedné z nejkrásnějších empírových staveb na Moravě. Tvoří s přilehlými parky i s ostatními stavbami (rezidence, zámecký skleník, panský dvůr, jízdárna, klášter) výrazný umělecko architektonický celek. Zámek byl v roce 1991 vrácen rodině Mensdorff–Pouilly. Interiéry tvoří historické expozice s unikátním vybavením převážně ve stylu empíru a biedermeieru. Zámek je veřejnosti přístupný.
Více na: www.zamekboskovice.cz
Foto
Zámek Blansko (vzdálenost 10 km)
Renesanční zámek Blansko byl vybudován na přelomu 16. a 17. století na místě původní tvrze. Základy válcové věže, která se zachovala až dodnes, pocházejí z románského období. Přestavba na renesanční zámek byla zahájena roku 1574. V držení panství se vystřídalo několik majitelů – k těm nejznámějším patři rod Salmů.
Více na: www.muzeum-blansko.cz
Foto
Zámek Lysice (vzdálenost 25 km)
Zámek Lysice má po architektonické stránce neobyčejně bohatou historii. Původní renesanční vodní tvrz se v 17. století přeměnila na renesanční a ve 30. letech 18. století na barokní zámek. Z této barokní přestavby se dodnes zachovala fasáda vstupního průčelí.
Více na: www.zameklysice.cz
Foto
Zámek Kunštát (vzdálenost 27 km)
Jeden z nejstarších moravských hradů, postupně přestavěn na renesanční a barokní zámek. Interiéry objektu, zařízené původním mobiliářem, seznamují návštěvníky s kulturou bydlení posledních šlechtických majitelů. Hodnotný komplex zámeckých budov je obklopen parkem, zřízeným v 17. století a ve století následujícím rozšířeným na celé zámecké návrší. Součástí zámeckého parku je i unikátní psí hřbitov.
Více na: www.zamek-kunstat.cz
Foto
Hrad Boskovice (vzdálenost 20 km)
Historie hradu se začala psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Na sklonku 14. Století hrad přešel do držení pánů z Kunštátu. V této době bylo zřejmě započato se stavbou nového středověkého sídla. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice.
Více na: www.hradboskovice.cz
Foto
Nový hrad u Adamova 20 km
Zříceniny rozsáhlého gotického hradu 4 km jižně od Blanska. Rozlehlý areál tvoří nepatrné pozůstatky původního (tzv. Starého) hradu. V období třicetileté války byl vypálen a pobořen. Prošel architektonickými úpravami, kdy byla obnovena jeho dřívější podoba. V současné době zde probíhají o prázdninách akce typu otevřených dveří s přehlídkou starých zbraní, historickým šermem, dobovou hudbou, ukázkami řemesel apod.
Foto
Hrad Pernštejn (vzdálenost 50 km)
Pernštejn trůní na vysoké skále, která o pořádný kus převyšuje své okolí. Pernštejn je jedním z nejnavštěvovanějších moravských hradů, který láká turisty ze širokého okolí. Jak by také ne, na skále nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm století a za celou svoji historii nebyl nikdy dobyt.
Více na: www.hrad-pernstejn.cz
Foto
Zřícenina hradu Blansek (vzdálenost 8 km)
Rozlehlý hrad, jeho pozůstatky se nachází na skále naproti vchodu do Punkevních jeskyní, založil v polovině 13. století olomoucký biskup Bruno ze Šaumburku. Hrad zpustl v polovině 15. století, pravděpodobně následkem požáru. K posledním, úpravám hradu docházelo v 30. letech 20. století, kdy bylo kvůli bezpečnosti provozu u Punkevních jeskyní strháváno i zachovalé zdivo.
Foto
Zřícenina hradu Holštejn (vzdálenost 3 km)
Zříceninu hradu najdete na vápencové skále, asi 300 m jihozápadně od stejnojmenné vesnice. Pojem holštejnské území označuje panství, které ve 14. a 15. století držel rod Voků z Holštejna. Pod hradem se nachází tzv. Hladomorna, jeskyně, která sloužila jako hradní vězení. V současnosti je celá skála porostlá stromy a z hradu zbylo jen pár kousků zdí. Hrad zchátral nejen vlivem zubu času, ale také proto, že byl využíván jako zdroj kamení pro stavbu vesnic v širokém okolí.
Foto
Křtiny – barokní mariánský chrám (vzdálenost 8 km)
Křtiny jsou jedním z našich nejstarších poutních míst. Podle staré pověsti ve zdejším údolí křtili Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i onen starobylý název: Vallis baptismi – údolí křtu – Křtiny. Do nádherného Křtinského údolí se už na počátku 13. století vypravil i premonstráti z opatství v Zábrdovicích u Brna, kteří tu vybudovali kostel a malý klášter.
Foto
Sloup – barokní kostel (vzdálenost 5 km)
Kostel P. Marie Sedmibolestné byl postaven v 18. století M. A. Canevalem. Robustní dvouvěžová stavba vybudovaná v barokním slohu se nachází v centru obce. V kryptě kostela byla pochována jeho zakladatelka hraběnka Karolina z Roggendorfu. Za pozornost stojí i místní fara, někdejší panský dům hrabat se Salmu.
Foto
Blansko – dřevěný kostelík (vzdálenost 15 km)
Tento dříve pravoslavný kostelík byl postaven v 17. století a pochází z Nižního Seliště v Podkarpatské Rusi. Původně byl určen jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brně, která se konala v roce 1928, ale byl převezen do Blanska, renovován a v roce 1937 zasazen do tehdejší nové městské zástavby. Je to nejstarší kostelík Šlemkovského typu na českém území. Dnes ho využívá církev Československá husitská a Českobratrská evangelická.
Foto
Muzeum Blansko (vzdálenost 15 km)
Renesanční zámek Blansko byl vybudován na přelomu 16. a 17. století na místě původní tvrze. Základy válcové věže, která se zachovala až dodnes, pocházejí z románského období. Přestavba na renesanční zámek byla zahájena roku 1574. V držení panství se vystřídalo několik majitelů – k těm nejznámějším patři rod Salmů.
Více na: www.muzeum-blansko.cz
Foto
Stará huť v Josefovském údolí (vzdálenost 15 km)
Huť patřila k prvním vysokým pecím umožňujících nepřetržitou tavbu surového železa. Koncem 18. století byla pec přestavěna a celý provoz uveden na vyšší technickou úroveň. V polovině 19. století prožila pec dalšími modernizacemi. Vzhledem k nedostatku dřevěného uhlí měla pec stále větší problémy konkurovat pecím na nerostná paliva. Dnes je nejstarší dochovanou hutí ve střední Evropě a je památkovou rezervací.
Foto
Větrný mlýn – Rudice (vzdálenost 8 km)
Nepřehlédnutelnou stavbou v Rudici je větrný mlýn. Původní stavba z roku 1865 přestala sloužit svému účelu v roce 1945 zrušením mlynářského práva.
Později sloužil mlýn rekreačním účelům a v roce 1994 byl upraven na muzeum.
Foto
Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově (vdálenost 6 km)
Zachován hliněný dům s doškovou střechou, typické stavení pro oblast střední Moravy.
Expozice lidového bydlení a perleťářství.
Foto

TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www